Waarom groeien onze bedrijven niet twee keer zo snel?

 

De economische groei in België bedraagt dit jaar 2,4%. Zou dit getal kunnen verdubbelen? Neen, om de contradictorische reden dat elk bedrijf in België al twee keer zo hard groeit als het gemiddelde.
 
U zegt dat dit onmogelijk is? Ik heb de neiging om u gelijk te geven, maar ik heb de feiten tegen. Het afgelopen jaar heb ik namelijk openlijk aangeboden om bedrijven twee maal zo hard te laten groeien als het gemiddelde van hun sector. Ik was bereid om daar ook een garantie over af te geven. In theorie zou je toch zeggen dat je hierdoor ongeveer de helft van het bedrijfsleven moet aanspreken. Hoewel ik absoluut niet mag klagen over het aantal boeiende opdrachten, is geen enkele bedrijfsleider op mijn voorstel ingegaan. Dat heeft me overigens niet verbaasd. Het heeft me wel bevestigd in een vermoeden dat ik al vaker heb aangehaald: beslissingen in bedrijven worden minder genomen in het belang van het bedrijf zelf dan in het belang van de CEO, de bedrijfsleider, de afgevaardigd bestuurder. Als dat niet zo zou zijn, dan zouden onze bedrijven er helemaal anders uit zien.
 
1. Bedrijven zouden veel meer outsourcen.
 
Net zoals bij de dieren de grootte van de groep bepalend is voor het prestige van de leider, zijn ook heel wat CEO’s gericht op het houden van een zo groot mogelijke hofhouding. Het is kenmerkend dat in goede tijden zoveel mogelijk in huis wordt gedaan, terwijl in slechte tijden al het mogelijke wordt uitbesteed. Personeel wordt gezien als een luxegoed (en is trouwens ook zo duur).
 
2. Bedrijven zouden de expertise inhuren die hun het meeste rendement geeft.
 
Nu worden beslissingen genomen op zekerheid, angst en ego. Niet alleen is iedereen tevreden met een groei die in de buurt ligt van het sectorgemiddelde, het is nog erger: iedereen denkt dat hij net iets boven het sectorgemiddelde groeit. Iets anders doen zou dit in gedrang kunnen brengen.
 
Daarnaast speelt vooral het ego van de bedrijfsleider mee. Want stel je voor dat iemand er inderdaad in slaagt om het bedrijf twee keer zo snel te laten groeien (ik heb het steeds over interne groei) zonder meer kosten te maken. Misschien heeft de bedrijfsleider niet eens angst om daardoor over te komen als minder bekwaam, want tenslotte heeft hij de adviseur ingehuurd. Het is eerder dat hij niet kan geloven dat het mogelijk is dat iemand anders een dusdanige visie kan ontwikkelen waardoor het bedrijf plots twee keer zo hard gaat. Op uitvoerend vlak kan hij het misschien nog begrijpen, maar toch niet op strategisch vlak?
 
Intussen ben ik daar stiekem blij mee. Zolang de meeste bedrijven zo denken, is het voor mij des te makkelijker om mijn klanten spectaculair te laten scoren.

Comments Closed