NIEUW ONDERZOEK BEVESTIGT DE 12e RANDINFORMATIE

Als ik met een klant op zoek ga naar een goede formulering van de bestaansreden, dan komen we bijna altijd op het punt dat er een discussie ontstaat over het gebruik van de taal. Het is mijn standpunt dat je een bestaansreden en een slogan moet kunnen formuleren in je moedertaal. Daar is niet iedereen het mee eens. De toenemende internationalisering en omdat Engels nu eenmaal lekkerder bekt, creëren de verleiding om toch maar te gaan formuleren in die taal. Dat mag van mij wel uit praktische overwegingen (bijvoorbeeld omdat je je richt op de Engelstalige markt), maar wel op voorwaarde dat je er in slaagt de zinnen ook in je eigen taal te zeggen. Mijn stelling, zo verwoord in de 12e randinformatie in Honshitsu, is dat een vreemde taal altijd een emotionele barrière opwerpt. Zowel bij diegene die de vreemde taal gebruikt als bij diegene die de boodschap leest of hoort. Het is nu eenmaal makkelijker om te zeggen: I love you, baby. Dan: kind, ik hou van je. Probeer het maar eens.

Nu blijkt uit een Amerikaans onderzoek dat dit klopt. Als mensen worden geconfronteerd met ethische dilemma’s in een vreemde taal, kiezen ze voor een meer pragmatische oplossing dan wanneer ze in hun moedertaal worden toegesproken.

De wetenschappers legden ethische dilemma’s voor in verschillende talen aan enkele honderden proefpersonen uit Engeland, Spanje, Korea en Israël.

Het ging onder meer om het bekende treindilemma. Daarbij wordt deelnemers gevraagd of ze een dikke man voor de trein zouden duwen, als ze daarmee het leven kunnen redden van vijf mensen die verderop aan het werk zijn op het spoor. Uit het onderzoek bleek dat mensen gemiddeld genomen wat eerder geneigd zijn om de man voor de trein te duwen als de vraag niet in hun moedertaal wordt gesteld

“Je leert je moedertaal als kind en het is deel van je familie en cultuur”, verklaart onderzoeker Sayuri Hayakawa “Vreemde talen leer je in een minder emotionele omgeving, zoals een klaslokaal en het kost meer moeite. De emotionele inhoud van de taal gaat daardoor mogelijk vaker verloren bij de vertaling.”

Dus, hou je aan de 12e Randinformatie en wees op je hoede als iemand ‘you are the best, buddy’ of zoiets zegt tegen. 9 kansen op 10 dat hij het niet helemaal meent.

Bronnen:  Plos One

Comments Closed