Is Anders Moberg een goede keuze voor AH?

 

Ahold, de holding die o.a. de Albert Heijn winkelketen beheert, heeft zijn hoop gevestigd op de van Ikea afkomstige Anders Moberg om het noodlijdende bedrijf uit het slop te halen. De Zweed krijgt hiervoor een riant salaris waardoor hij zich, na Jorma Ollila, de topman van Nokia, de tweede best betaalde manager van Europa mag noemen.
 
Er is terecht nogal wat commotie ontstaan over dit salaris, waarbij we even voorbijgaan of het hier nu uiteindelijk 6 miljoen Euro of 10 miljoen Euro per jaar betreft en of het nu wel of niet om 5.000 Euro per uur gaat. In wezen gaat het zelfs niet om de hoogte van het bedrag, maar wel om het feit dat de beloning niet gekoppeld is aan prestatie en dat de heer Moberg onder bepaalde omstandigheden zelfs beter af is indien hij al dan niet met stille trom vertrekt.
 
Binnen het kader van De Bedrijfsnar is het echter interessant of we Value Centred Marketing ook kunnen toepassen om te beoordelen of de raad van Commissarissen met Dhr. Moberg een goede keuze heeft gemaakt.Het leuke is dat we dat inderdaad kunnen. Het minder leuke is dat we tot de conclusie moeten komen dat Ahold geen reden heeft om aan te nemen dat zij zich in reddende handen mag koesteren.
 
Hoe kunnen we dat weten op basis van Value Centred Marketing?
 
In de eerste plaats is het zo dat het geen goed idee is om managers die goed gerendeerd hebben binnen een zeer strak concept, in te zetten in een omgeving waar dat concept ontbreekt. Daaruit blijkt eens te meer hoe weinig het conceptdenken is ingeburgerd in ons bedrijfsleven. Als een bedrijf succesvol is, schrijft men dit toe aan de managers, terwijl vaak het concept zo solide is dat een manager het alleen maar kan verknoeien door niet-conceptconforme dingen te gaan doen.
 
Laat dit laatste nu precies zijn wat Anders Moberg bij Ikea heeft gedaan. Hij was ervoor verantwoordelijk dat de Zweedse keten het Engelse Habitat heeft opgekocht om vervolgens tot de conclusie te komen dat dit helemaal geen meerwaarde bood voor de groep. Ook daaruit blijkt dat hijzelf niet inziet dat het succes van Ikea voor het overgrote deel aan het concept te danken is en niet aan welke andere magische managementfactor dan ook.
 
Buiten deze twee argumenten is er ook nog de indicatie dat in elke persmededeling en ook in deze column, Anders Moberg wordt aangeduid als ex-Ikea. Het concept Moberg is dus gekoppeld aan het succesconcept Ikea. Nochtans was Ikea helemaal niet de laatste werkgever van Moberg. Dat was namelijk het Amerikaanse Home-Depot, waar hij overigens weinig spectaculaire resultaten heeft geboekt. Als Anders Moberg zichzelf tot een eigen concept had kunnen ontwikkelen, dan zou hij niet meer zo sterk gelinkt zijn aan een oude werkgever, maar zou hij bekend staan op zijn minst als ex-Home Depot, maar beter nog als de wonderdokter die hij in deze situatie behoort te zijn.